Privacyverklaring

Op deze website gebruiken we geen cookies. We doen ook niet aan automatische gegevensverzameling. Als je je gegevens zelf invult in een contactformulier of om je afspraak te plannen, gebruiken we die gegevens om contact met je op te nemen over je vraag of aankoop. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, sturen we je onze nieuwsbrief totdat je ons vraagt om daarmee te stoppen (of totdat wij stoppen met de nieuwsbrief). Voor onze betalende klanten geldt dat we het recht voorbehouden om je gegevens te bewaren tot 5 jaar na het laatste contact. Dat is nodig zodat we je kunnen informeren over problemen met onze producten of je van dienst te zijn met eventuele garantie. We zullen je gegevens nooit delen met of verkopen aan derden.